Het bestuur

Voorzitter vacant
Vice voorzitter secretaris@kchardenberg.nl
Secretaris Mevr. A. Valk secretaris@kchardenberg.nl
Penningmeester Mevr. A. Visscher penningmeester@kchardenberg.nl
06 – 317 44 621
Bestuursleden Mevr. F. Osseforth
Bestuursleden Mevr. A. v.d. Weide
Bestuursleden Mevr. J. Wind
Ereleden Dhr. G. Ligtenberg
Mevr. F.J.M. Osseforth
Dhr. J.G. Blom