Lid worden

Contributie:
€ 15,00  per kalenderjaar, gezinsleden € 7.50

Naast uw contributie betaald u voor uw inschrijving van uw lidmaatschap 
éénmalig een bedrag van € 5,00.

Om lid te kunnen worden dient u een machtigingsformulier in te vullen voor het automatisch incasseren van de contributie.

Opzegging lidmaatschap: alléén schriftelijk en vóór 1 december bij de ledenadministratie:
KC Hardenberg e.o.
Postbus 12
7770 AA Hardenberg
ledenadministratie@kchardenberg.nl

De contributie (en het lesgeld) wordt geïncasseerd d.m.v. een doorlopende machtiging.

Enkele regels omtrent de doorlopende machtiging :

  • de penningmeester is de enige die toegang heeft tot de machtigingen/rekeningnummers
  • uw machtiging kan alleen gebruikt worden ter incasso van het éénmalige inschrijfgeld, de jaarlijkse contributie en het cursusgeld voor de cursussen waaraan u deelneemt
  • uw machtiging zal na opzegging bewaard worden tot en met de kascontrole, daarna zal de machtiging vernietigd worden
  • bij wijzigingen in de contributie wordt eerst de toestemming van de leden gevraagd op de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast worden wijzigingen duidelijk en ruim van te voren vermeld in het clubblad.
  • Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving dan hebt u het recht om het afgeschreven bedrag, binnen 56 dagen, door uw bank of giro terug te laten boeken. Dit met opgaaf van reden.